คำถาม
ตรวจสอบรายชื่อ
นางทองอยู่ ค้าแฟง
จากคุณ รต.ประทีป ค้าแฟง 13/09/2020 20:48:36
คำตอบ
นางทองอยู่ ค้าแฟง สถานภาพปกติ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิกด้านบนขวามือของหน้าหลัก โดยใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
ตอบโดย admin 14/09/2020 13:44:32