คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ เป็น 550/44 ม.1 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 ค่ะ และยังไม่เคยได้รับใบตอบรับฌาปณกิจค่ะ
จากคุณ ร.ต.หญิงนฤมลชนก ทาระมล 25/09/2020 13:10:28
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งค่ะ
ตอบโดย admin 28/09/2020 14:36:07