คำถาม
ขอเปลี่ยนบัญชีเพื่อหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นค่าบำรุงศพ
ขอแจ้งเปลี่ยนบัญชีหักเงิน จากบัญชี ธนาคารทหารไทย 308-2-61778-2 เป็นธานาคารกรุงไทย 679-7-64379-1 ขอบคุฯมากค่ะ
จากคุณ พนิดา 04/10/2020 17:03:07
คำตอบ
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพรายเดือนแบบหักผ่านบัญชีธนาคาร จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารทหารไทยฯ เท่านั้นค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6429 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/10/2020 11:12:47