คำถาม
ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับติดต่อ
ขอเปลี่ยนที่อยู่สำหรับติดต่อ ของบิดา ชื่อ นาย ประกอบ ศุภลักษณ์ เป็น เลขที่ 54 หมู่ 4 ตำบล/แขวง จุมพล อำเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120
จากคุณ จ.ส.ท. เกียรติศักดิ์ ศุภลักษณ์ 16/10/2020 14:21:12
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับติดต่อ ของนาย ประกอบ ศุภลักษณ์ เป็น เลขที่ 54 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย หนองคาย 43120 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/10/2020 10:30:37