คำถาม
การรับเงินส่วนที่2
การรับเงินส่วนที่2ของทายาทจ.ส.อ.วัฒนชัย มาสิงห์รัับเงินวันไหนครับ
จากคุณ รณชัย มาสิงห์ 22/10/2020 23:23:48
คำตอบ
เงินรอบสองของสมาชิก จ.ส.อ.วัฒนชัย มาสิงห์ จะโอนเข้าบัญชีให้ผู้รับเงินสงเคราะห์ประมาณต้นเดือน พ.ย.63 หรือท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/10/2020 14:16:44