คำถาม
การเปลี่ยนแปลงวิธีชำระเงิน ใช้เวลากี่วันครับ
รบกวนช่วยเช็คเอกสารเรื่องขอเปลี่ยนวิธีชำระเงิน เลข กห.0483.1/4780 ให้ทีครับ ว่าได้รับแล้วหรือยัง
จากคุณ ส.ต.พงษ์ศิลป์ฯ 06/11/2020 11:22:40
คำตอบ
ขอทราบ ชื่อ นามสกุล และละเอียดว่าท่านส่งเรื่องมาจากหน่วยไหน และส่งมาวันที่เท่าไหร่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 06/11/2020 14:07:23