คำถาม
อยากสถานะของสมาชิก
สถานะสมาชิก
จากคุณ ร.ต. จร฿ญ พราหมณ์น้อย 13/11/2020 04:36:44
คำตอบ
สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อ ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก ด้านบนขวามือของหน้าหลัก โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 16/11/2020 15:07:45