คำถาม
สมัครสมาชิก
ผมอยู่หน่วย มทบ.23 จ.ขอนแก่น ต้องการสมัครสมาชิกให้แม่อายุ 72 ปี ต้องดำเนินการอย่างไร ครับ
จากคุณ ร.ท.สุบรรณ์ ไสวดี 21/12/2020 10:25:02
คำตอบ
ท่านนำมารดาสมัครไม่ได้ค่ะ ตามระเบียบต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 21/12/2020 12:46:55