คำถาม
เงินค่าทำศพ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินเท่าไหร่คะ
จากคุณ สุภาภร 21/12/2020 12:50:08
คำตอบ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทเศษค่ะ
ตอบโดย admin 21/12/2020 13:51:12