คำถาม
เงินรายเดือน
เงินสงเคราะห์รายเดือน ธ.ค.63 เท่าไหร่ครับ
จากคุณ ส.อ.วิโรจน์ 21/12/2020 12:54:09
คำตอบ
เดือน ธ.ค.63 ศพที่ 5041-5540/63 ยอดเงิน 250 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 21/12/2020 13:54:11