คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และชื่อผู้รับผลประโยชน์
เลขทะเบียนสมาชิก 5430006708 ที่อยู่สำหรับติดต่อเลขที่ (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 เลขทะเบียนสมาชิก5480007885 (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 เลขทะเบียนสมาชิก5480007883 (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 เลขทะเบียนสมาชิก5580000834 ที่อยู่สำหรับติดต่อเลขที่ (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ (เดิม)210 หมู่ 4 ตำบล/แขวง เชียงบาน อำเภอ/เขต เชียงคำ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 (ใหม่) 243 หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
จากคุณ จ.ส.อ.ภาคิน กุลธีรานนท์ 19/01/2021 10:08:41
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/01/2021 14:09:52