คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลครับ -----เลขทะเบียนสมาชิก 5420005861-----
----- แก้ไขตามนี้ครับ--------- ชื่อ – สกุล นาง พิมพ์ผกา จันบุดศรี (แก้ไขชื่อ, ตามใบเปลี่ยนชื่อ) เลขประจำตัวประชาชน 3-4101-01784-24-5 วันเกิด 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 เพศ หญิง หน่วยต้นสังกัด มทบ.24 ที่อยู่สำหรับติดต่อ เลขที่ 179 หมู่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี (แก้ไขที่อยู่) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 วิธีการชำระหักผ่าน หน่วยต้นสังกัด ของ ร.อ. สำราญ จันบุดศรี (แก้ไขยศ) สถานะสมาชิกสมาชิก ปกติ ผู้รับเงินสงเคราะห์ ร.อ. สำราญ จันบุดศรี (แก้ไขยศ) ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่ 177/5 หมู่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี (แก้ไขที่อยู่)
จากคุณ ร.อ.สำราญ จันบุดศรี มทบ.24 มือถือ 0862412410 21/01/2021 09:20:55
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้รับเงินสงเคราะห์เปลี่ยนแปลงชื่อ สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ
ตอบโดย admin 21/01/2021 14:06:10