คำถาม
ข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง
หมายเลขสมาชิก ต.145538/30 ขอแก้ไข ยศ จาก จ.ส.อ. เป็น ร.ท. ขอแก้ไข ว.ด.ป.เกิดจาก 1 มกราคม 2507 เป็น 10 มีนาคม 2507
จากคุณ ร.ท.สมศักดิ์ โภชนพันธ์ ร.29 พัน.1 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 21/01/2021 09:49:25
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 21/01/2021 14:10:55