คำถาม
แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ อาษาศรี แจ้งเปลี่ยนวันเกิด ต้องเป็นวันที่ 29 กันยายน 2502 เปลี่ยนที่อยู่เป็น 110 ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 และเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์เป็น 110 ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
จากคุณ จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์ อาษาศรี 26/01/2021 19:11:05
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 27/01/2021 15:27:32