คำถาม
ขอถาม
ใบต้อนรับตัวจริงหาย ใช้สำเนาได้มั้ยครับกรณีสมาชิกเสียชีวิต
จากคุณ ร.ต.นิรัน ป้องชาลี 0821024711 31/01/2021 17:00:05
คำตอบ
กรณีสมาชิกเสียชีวิตถ้าใบตอบรับตัวจริงหาย สามารถใช้สำเนาได้ค่ะ หรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะ
ตอบโดย admin 01/02/2021 15:34:49