คำถาม
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนที่อยู่
แจ้งแก้ไขเปลี่ยนที่อยู่ 1. จ.ส.อ. เสนาะ สว่างศรี เปลี่ยนเป็น ที่อยู่สำหรับติดต่อ เลขที่ 43/262 ซอย พหลโยธิน 49/2 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 2. น.ส. วรรณธร สว่างศรี เปลี่ยนเป็น ที่อยู่สำหรับติดต่อ เลขที่ 43/262 ซอย พหลโยธิน 49/2 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง อนุสาวรีย์ อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220 ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.เสนาะ สว่างศรี 23/02/2021 10:02:57
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/02/2021 14:36:46