คำถาม
แก้ไขยศ/ขอใบต้อนรับ
แก้ไขยศ เดิม พ.ต. เป็น พ.ท. ขอใบต้อนรับ เนื่องจากสูญหาย
จากคุณ พ.ท.เดชพระคุณ ธนาคุณ เลขทะเบียนสมาชิก ต176499/32 24/03/2021 09:54:38
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนขอที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแทนใบตอบรับค่ะ
ตอบโดย admin 25/03/2021 11:08:36