คำถาม
สมัครให้ภรรยา
ภรรยาอายุ 44 ปีสมัครได้ไหมครับและจะสมัครได้เมื่อใดครับ
จากคุณ จุมกฏ 26/03/2021 19:42:47
คำตอบ
ตามระเบียบภรรยาต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ท่านต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี ให้ท่านติดตามข่าวสารถ้ามีเปิดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 29/03/2021 14:20:03