คำถาม
ขอใบตอบรับฌาปนกิจและเปลี่ยนที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ครับ
เนื่องจาก ใบตอบรับฌาปกิจ สูญหาย อยากได้รับใบใหม่ครับ ขอบคุณครับผม ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ นางสุภาวดี โชคเหมาะ 277 ม.12 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
จากคุณ ส.อ.ณัฐพล โชคเหมาะ 30/03/2021 14:44:12
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอที่อยู่ในการจัดส่งใบแทนใบตอบรับค่ะ
ตอบโดย admin 01/04/2021 10:55:28