คำถาม
ขอคืนสภาพและย้ายต้นสังกัด
ส่งเอกสารเรียบร้อย ระบบแจ้งปรับเป็นสถานะปกติแล้ว แต่ต้นสังกัดยังไม่เปลี่ยน ต้องทำยังไงครับ
จากคุณ ส.ต.ศรัณย์ เรียงอิศราง ป.6 พัน.16 19/04/2021 15:25:40
คำตอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับย้ายหน่วยค่ะ
ตอบโดย admin 20/04/2021 17:04:41