คำถาม
ขอใบตอบรับฌาปณกิจ ทบ.
ขขอใบตอบรับฌาปณกิจ ทบ. เนื่องจากสูญหาย ต้องการรับใบตอบรับใหม่ครับ ชื่อสมาชิก ร.ต.อธิปัตย์ คำซาว เพื่อนำไปใส่สมุดประวัติครับ
จากคุณ ร.ต.อธิปัตย์ คำซาว 20/04/2021 15:51:21
คำตอบ
จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ตามที่อยู่นะคะ
ตอบโดย admin 20/04/2021 16:59:11