คำถาม
ยอดคงค้าง สิงหาคม 2561
ตรวจสอบล่าสุดยังมียอดคงค้างของ นางนภัสวรรณ กตาภินิหาร ในเดือน สิงหาคม 2561 ครับ (มารดาของ ร.ท.ชาญวิทย์ กตาภินิหาร)
จากคุณ ร.ท.ชาญวิทย์ กตาภินิหาร 24/05/2021 09:54:38
คำตอบ
เจ้าหน้าที่จะประสานให้หน่วยหักสมทบให้นะคะ
ตอบโดย admin 27/05/2021 13:38:25