คำถาม
ขอสอบถามการสมัครสมาชิกให้บิดา-มารดา
ขอทราบเกณฑ์และวิธีการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ให้กับบิดา-มารดาครับ หากมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยจะเป็นการดีมากครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ร.อ. ธีรดนย์ ริฐิตสันต์ 26/05/2021 00:15:46
คำตอบ
บิดา มารดา ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี สามารถสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.บัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4.ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 27/05/2021 14:42:57