คำถาม
ขอถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงการส่งเงินรายเดือน
เนื่องจากกระผมจะเกษียนอายุราชการและมีความประสงค์ขอให้หักเงินส่งรายเดือนเดิมจากหน่วยต้นสังกัดเป็นหักเงินจากบัญชีธนาคาร และเงินรายเดือนของกระผมเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย ไม่ใช่ธนาคารทหารไทย ให้กองการฌาปนกิจ ทบ.หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทยได้ไหมครับ
จากคุณ ร.ท.ทวีศักดิ์ ริพล 28/05/2021 09:36:42
คำตอบ
ไม่ได้ค่ะ เงินสงเคราะห์รายเดือนต้องหักจากบัญชีของธนาคารทหารไทยฯ เท่านั้นค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 01/06/2021 11:00:50