คำถาม
เงินฌาปนกิจรอบสอง
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือรอบสอง นางจันทร์ทิพย์ สายสีแก้ว ถึงแก่กรรม คำนวณจ่ายเงินสงเคราะห์รอบสอง จะได้รับเท่าไหร่ และได้รับวันไหนครับ
จากคุณ สิบโทชิตพล เชื่อถือ 05/06/2021 16:38:51
คำตอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ เมื่อรับเงินรอบแรกไปแล้วนับไปอีก 120 วันทำการ ทาง กฌป.สก.ทบ. จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์ และท่านสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/06/2021 14:06:10