คำถาม
การหักเงิน เพื่อจ่ายผู้เสียชีวิต
ในปี พ.ศ.2564 นี้ ปัจจุบันนี้ อยากทราบว่า ถ้ามีสมาชิกเสียชีวิต จะตัองหักศพละเท่าไหร่แล้วครับ
จากคุณ ร.ท.พิมพ์ พรหมประทุม 05/06/2021 20:28:19
คำตอบ
หักศพละ 50 สตางค์ค่ะ
ตอบโดย admin 07/06/2021 14:05:14