คำถาม
ขอคืนสภาพ
คุณแม่ขาดจากการเป็นสมาชิกถาวร จะมีการคืนสภาพใหม่เป็นกรณีพิเศษบ้างไหมคะ
จากคุณ วัชราภรณ์ นุชลำยอง 14/06/2021 16:23:18
คำตอบ
ยังไม่มีการเปิดให้คืนสภาพกรณีพิเศษ ให้ท่านติดตามข่าวสารถ้ามีเปิดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 15/06/2021 09:59:33