คำถาม
คำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระเป็นเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
สอบถามตัวเรื่อง เรียน ผู้จัดการธนาคารทหารไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาสนามเสือป่า หรือ สาขาสำนักราชดำเนิน
จากคุณ จ.ส.อ. ไชยสมบัติ วิมุตตานนท์ 15/06/2021 10:45:01
คำตอบ
สมาชิกสังกัดหน่วยต้องชำระเงินผ่านหน่วย แต่ถ้าลาออกจากราชการสามารถทำเรื่องเปลี่ยนการชำระเงินเป็นชำระเงินทางธนาคารได้ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม, มทบ.ในพื้นที่ หรือที่ กฌป.สก.ทบ ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/06/2021 10:40:36