คำถาม
สมัครสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. (ครอบครัว)
ผู้ที่เกิด 8 ธ.ค. 2508 ซึ่งถ้านับเป็นเดือนจะยังไม่ถึง 55 ปี 6 เดือน ยังจะสามารถ สมัครสมาชิกฌาปนกิจ ทบ. (ครอบครัว) ได้หรือไม่ครับ
จากคุณ สงกรานต์ 21/06/2021 15:47:25
คำตอบ
การนับอายุนับจากปีเกิดค่ะ ถ้าเกิด พ.ศ. 2508 จะอายุ 56 ปีค่ะ
ตอบโดย admin 23/06/2021 09:57:58