คำถาม
ขอเปลีัยนแปลงที่อยู่่ติดต่อ
จาก 274 เป็น 262 หมู่ 22 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
จากคุณ ร.ต.สาสน์ ผายพิมาย 18/08/2021 21:16:18
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 19/08/2021 09:40:31