คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลยงยศ
เดิม ส.อ.อัชวิน ทิพยรัตน์ เป็น จ.ส.ต.อัชวิน ทิพยรัตน์
จากคุณ จ.ส.ต.อัชวิน ทิพยรัตน์ 19/08/2021 15:29:18
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 23/08/2021 10:11:12