คำถาม
เรียนถาม แม่ผมตายวัน 31 พ.ค.64 ผมได้รับเงินฌาปนกิจ
แม่ผมตายวันที่ 31 พ.ค.64 ผมยื่นขอรับเงินวันที่ 7 มิถุนายน 64 ผมได้รับเงินจากหน่วยต้นสังกัด วันที่ 15 ก.ค.64 จำนวน 221456 ประมาณนี้ ก็ยังเหลือเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ที่ว่าจะจ่ายให้ทายญาติ หลังจากประกาศ ไม่ 120 วัน ไม่ทราบว่านับอย่างไร
จากคุณ ร.ท.คำดี เพียรสร้าง 20/08/2021 20:01:44
คำตอบ
นับจากวันที่ 15 ก.ค. 64 ไปอีก 120 วันค่ะ
ตอบโดย admin 23/08/2021 10:27:34