คำถาม
รับเงินฌาปณกิจส่วนที่1
นับตั้งแต่วันยื่นเรื่องใช้เวลากี่วันจึงจะได้รับเงินส่วนที่1
จากคุณ จิระศักดิ์ สถานทิพย์ 01/09/2021 10:16:11
คำตอบ
เอกสารถึง กฌป.สก.ทบ. เอกสารครบถูกต้องนับไปอีก 15 วันทำการเงินรอบแรกจะออกค่ะ ขอทราบชื่อ นามสกุลของสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2021 14:02:05