คำถาม
ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดของสมาชิก
ขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดของสมาชิก นาง อุบล เกียรตินันท์ ต171008/32 จาก 1 มกราคม พ.ศ. 2506 แก้ไขเป็น 6 มิ.ย. พ.ศ 2506
จากคุณ ส.อ. จานุวัฒน์ โพธิกสิกร 09/09/2021 10:17:00
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 13/09/2021 11:23:54