คำถาม
สมัครสมาชิกกรณีพิเศษ
การสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ ให้กับครอบครัวข้าราชการ กรณีอายุมากกว่า 55 ปี จะเปิดเมื่อไหร่ครับ
จากคุณ ส.ท. สุริยะ คงพูน 13/09/2021 01:09:09
คำตอบ
ยังไม่มีเปิดกรณีพิเศษค่ะ ให้ท่านติดตามข่าวสารถ้ามีเปิดกรณีพิเศษจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 13/09/2021 11:24:21