คำถาม
ใบรับรองเเพทย์
๕. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน ๓๐ วัน) ต้องของโรงพยาบาลรัฐหรือคลีนิคก็ได้ครับ
จากคุณ วรายุทธ พลายสาร 13/09/2021 14:55:58
คำตอบ
ใบรับรองแพทย์ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้ค่ะ ต้องไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แพทย์ออกให้ค่ะ
ตอบโดย admin 16/09/2021 19:19:23