คำถาม
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก
ระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็นสมาชิก ปี 2523 (มารดา) ใส่รหัสในใบสมัครและหมายเลขประชาชนแล้วระบบบอกว่าไม่พบข้อมูล
จากคุณ ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัตย์ 14/09/2021 10:35:46
คำตอบ
ขอทราบ ชื่อ นามสกุล ของสมาชิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ
ตอบโดย admin 16/09/2021 17:28:56