คำถาม
อยากทราบยอดเงินสงเคราะห์
ผมอยากทราบยอดเงินสงเคราะห์ที่ได้รับในขณะนี้ หลังจากหักค่าดำเนินการต่างๆ แล้ว เป็นยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ครับ
จากคุณ ร.ต.ประยูร บุญพา 22/09/2021 14:56:17
คำตอบ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพประมาณ 200,000 บาทเศษค่ะ
ตอบโดย admin 27/09/2021 10:34:30