คำถาม
เงินฌาปนกิจรอบ 2
จะได้เงินฌาปนกิจรอบ2 ของนางจันทร์ทิพย์ สายสีแก้ว มารดา ส.ท. ชิตพล เชื่อถือ ตอนไหนครับ ได้เงินรอบแรกไปเมื่อ 19 พ.ค. 64
จากคุณ ส.ท.ชิตพล เชื่อถือ 22/09/2021 16:59:41
คำตอบ
เงินรอบสองของสมาชิก นางจันทร์ทิพย์ สายสีแก้ว จะออกประมาณต้นเดือน ต.ค.64 ให้ท่านโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกการเงินว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์หรือยัง ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6442, 6498 ค่ะ
ตอบโดย admin 27/09/2021 14:53:50