คำถาม
ต้องการเปลี่ยน ยศ
ปัจจุบันได้รับการเลื่อนยศเป็น ร้อยตรี แต่ในข้อมูลยังเป็น จ.ส.อ. ขอให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ ร.ต.สีหชาฎย์ ทองหล่อ 10/10/2021 18:58:47
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 12/10/2021 15:22:57