คำถาม
ส่งเงินสดบทบ
ออกจากงาน เดือนสิงหาคม 64 ต้องการส่งเงิน สบทบต่อ ต้องทำอย่างไร แจ้งต้นสังกัดแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะหักต้นสังกัด ตอนนี้ขึ้นว่าค้างชำระ
จากคุณ ภานุพงษ์ จิตตาวัสดิ์ไทย 25/10/2021 12:17:14
คำตอบ
ทางธนาคารจะหักสมทบให้ในเดือน พ.ย.64 ค่ะ
ตอบโดย admin 26/10/2021 13:07:56