คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ ร.ต. ผดุงผล เม่าทอง พล.ร.5 30/10/2021 14:19:52
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ หรือโทรประสานที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
ตอบโดย admin 02/11/2021 17:02:21