คำถาม
เงินค่าทำศพ
สก.ทบ. น่าจะแจ้งยอดเงินค่าทำศพให้สมาชิกได้รับทราบเป็นรายเดือนแต่ละเดือนก็จะดีมากครับ เห็นแต่ข้อมูลเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ เช่น ถ้าสมาชิกเสียชีวิตในเดือน ต.ค. จะได้รับเงินค่าทำศพทั้งหมดกี่บาท /// ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ. พิษณุ สุธาพจน์ 08/11/2021 19:59:05
คำตอบ
สมาชิกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ค่ะ
ตอบโดย admin 10/11/2021 20:46:28