คำถาม
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาชิก
กรณีย้ายที่อยู่อาศัย แจ้งย้ายได้ช่องทางใดบ้างครับ
จากคุณ narongsak.sa@egat.co.th 19/11/2021 10:31:29
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ หรือโทรประสานที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469-6471, 6476, 7466 แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ
ตอบโดย admin 19/11/2021 14:31:02