คำถาม
เเจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู
จ.ส.อ.ฐานชนม์ กลึงเอี่ยม (ชื่อเดิม ชัยบัณฑิต กลึงเอี่ยม) ที่อยู่ ปัจจุบัน 491/283 ม.2 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร 0805145105 บัตร ปชช.3650400611278
จากคุณ จ.ส.อ.ฐานชนม์ กลึงเอี่ยม 22/11/2021 13:25:47
คำตอบ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ สมาชิกเปลี่ยนชื่อต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อค่ะ
ตอบโดย admin 24/11/2021 15:13:05