คำถาม
อยากสมัครสมาชิก
คุณพ่อเป็นข้าราชการทหารยังไม่เกษียณอายุราชการ ตัวดิฉันเป็นบุตรถูกต้องตามกฏหมาย ดิฉันอายุ 32 ปี อยากสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
จากคุณ ผักบุ้ง 24/11/2021 22:47:14
คำตอบ
ถ้าบิดาของท่านเป็นข้าราชการแต่งกายเหล่าทหารบก และเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. สามารถนำบุตรที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี สมัครเป็นสมาชิกฯได้ โดยสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1. สำเนาบัตรข้าราชการของผู้นำเข้า 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า ผู้สมัคร และของผู้รับเงินสงเคราะห์ 4. ใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร(ใช้ของสถานพยาบาลใดก็ได้) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 25/11/2021 14:01:31