คำถาม
ค้างชำระเงินสบทบ
เป็นสมาชิกอยู่พึ่งจะทำเรื่องหัก บ/ช มียอดค้าง 3 เดือน ต้องทำอย่างไร จะมีจดหมายมาให้เราไปชำระมั้ย
จากคุณ ทวีป จิตตสวัสดิ์ไทย 25/11/2021 11:04:19
คำตอบ
ให้ท่านนำเงินเข้าบัญชีแล้วธนาคารจะหักสมทบค่ะ และท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิก โดยใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิก หรือหมายเลขบัตรประชาชนค่ะ
ตอบโดย admin 25/11/2021 14:22:57