คำถาม
สมาชิกถอนสภาพถาวร
ตอนนี้มีเปิดให้คืนสภาพสมาชิกที่ถอนสภาพถาวรไหมคะ ถ้ามีจะเปิดประมาณช่วงไหนคะ
จากคุณ กาญ 23/12/2021 20:51:52
คำตอบ
ให้ท่านติดตามข่าวสารถ้ามีเปิดให้คืนสภาพกรณีพิเศษจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 28/12/2021 14:04:16