คำถาม
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์
ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้รับเงินสงเคราะห์ อส.ทพ.สมศักดิ์ มากพูน และนางรัตนา มากพูน เป็น 107/55 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11140
จากคุณ กรม ทพ.23 29/12/2021 08:55:14
คำตอบ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 29/12/2021 15:12:40