คำถาม
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
ผมสิบเอกธีระยุทธ โสภา หมายเลขสมาชิก5560000070 ปัจจุบันผมลาออกจากราชการ เป็นนายสิบกองหนุนรับเบี้ยหวัดบำนาญ ผมต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อของผู้รับผลประโยชน์จะต้องดำเนินการอย่างใดบ้างครับ ขออนุญาติรบกวนขอคำแนะนำเพื่อดำเนินการด้วยครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ สิบเอกธีระยุทธ โสภา 13/01/2022 22:06:03
คำตอบ
สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.ใกล้บ้าน เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ
ตอบโดย admin 14/01/2022 11:06:31